TASC – dé nieuwe techniekschool van Amsterdam


TASC gestart in Amsterdam Zuidoost

Per september 2023 is in Amsterdam Zuidoost aan de Darlingstraat de nieuwe techniekschool van start gegaan. De naam van de school is TASC en dat staat voor: Tech Amsterdam Scholen Collectief. Deze nieuwe vmbo-school* bereidt leerlingen van 12 tot 16 jaar voor op een loopbaan in techniek en technologie. In Odilon Romero is een nieuwe directeur gevonden. Hij nam in januari 2023 daarbij ook ‘de helm’ over van Lena Euwens als programmamanager van Sterk Techniek Onderwijs Amsterdam, ofwel TechCampus Amsterdam.

De naam TASC is ook een verwijzing naar de grote technische opgaves waar Amsterdam voor staat die onze leerlingen straks helpen te realiseren. TASC is tot stand gekomen in een unieke samenwerking tussen vier schoolbesturen (MSA, VOvA, OSB en Espritscholen) in Amsterdam die hun technische opleidingen voortaan in deze nieuwe school concentreren onder het bevoegd gezag van Esprit Scholen. De school werkt nauw samen met bedrijven in Amsterdam en met drie mbo-instellingen. Samen werken de partners aan een oplossing voor het grote tekort aan technisch geschoolde vakmensen. Bekijk hier het persbericht van 29 september 2022.

*) TASC is dé vakschool voor vmbo-leerlingen basis-, kaderberoepsgericht en TL (Theoretische Leerweg ofwel Nieuwe Leerweg met de richting Technologie en Toepassing). Daarmee is TASC een brede vmbo school die leerlingen optimaal voorbereidt op alle middelbare technische beroepsopleidingen.

Kennismaken met TASC 

 • Website: tasc.espritscholen.nl
 • Kennismaken:
  – Op 4 en 5 november 2022 presenteerde TASC zich op de Scholen Arena aan kinderen uit groep 8 en hun ouders. Bekijk hier alle filmpjes!
  – Op 25 januari 2023 konden leerlingen en hun ouders kennismaken met TASC tijdens de Open Dag.
 • Look & Feel: Bekijk hier de foto’s en filmpjes van de stijl & uitstraling van TASC.

Unieke kenmerken van TASC

 • Leren door te doen & veel samenwerken met bedrijven
  Leerlingen leren door te doen en te werken met levensechte projecten met echte tech-bedrijven als partner. We gebruiken de modernste machines en materialen. Vanaf leerjaar 1 krijgen leerlingen een brede oriëntatie op de werelden van techniek.
 • Plezier, ontdekken & zelfontwikkeling staan centraal
  Een gekwalificeerd docententeam begeleidt elke leerling in het ontdekken en ontwikkelen van zijn/haar specifieke interesses en talenten.
 • Examen op eigen niveau & doorlopende leerlijn met mbo
  De leerlingen van TASC krijgen een vmbo diploma en kunnen via een verkorte route hun mbo-diploma behalen. De bedrijven hebben een grote behoefte aan goed opgeleide jongeren. Onze leerlingen wacht een mooi toekomstperspectief.
Impressie hoe ‘toekomstige’ leerlingen van de techniekschool TASC in projectvorm zullen leren & samenwerken.

Locatie

Bereikbaarheid

Adres: Darlingstraat 2, 1102 MX Amsterdam Zuidoost.

Achtergrond
De school zou in Amsterdam Noord gaan starten, maar de beoogde kavel kwam niet beschikbaar. In nauw overleg met de gemeente is aan een alternatief gewerkt.

In Zuidoost aan de Darlingstraat was AICS gevestigd, één van de internationale scholen van Esprit. Het gebouw kwam in het voorjaar van 2023 beschikbaar en is verbouwd en ingericht voor TASC. Met de aanpassingen en een stukje nieuwbouw staat aan de Darlingstraat nu een prachtig en hypermodern ingerichte technische vmbo-school.

NB. De school aan de Darlingstraat is bedoeld als tijdelijke voorziening. De definitieve techniekschool TASC wordt gebouwd in het Hamerkwartier in Amsterdam Noord. Dit nieuwe gebouw verwachten we in 2028 te kunnen betrekken.

De school is goed bereikbaar met het openbaar vervoer (zie onderstaande kaartje).

Looproute van OV naar TASC

Antwoord op 5 vragen: 

1. Waarom een nieuwe techniekschool TASC (Tech Amsterdam Scholen Collectief)?

Bedrijven staan te springen om leerlingen met een technische opleiding. Helaas kiezen weinig leerlingen hiervoor omdat zij en hun ouders niet goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de sector. De toekomstkansen voor technisch geschoolde vakmensen zijn zeer rooskleurig en de verdienmogelijkheden zijn uitstekend. Daarbij zijn de verscheidenheid aan banen en de loopbaanmogelijkheden in de techniek enorm. De vraag naar technisch geschoolde vakmensen is groot en blijft de komende decennia verder toenemen.

Alleen door een grote instroom kunnen we onze ambities voor de energietransitie en de woningbouw ook daadwerkelijk realiseren. Bovendien wordt de technische sector gekenmerkt door veel innovatie zoals digitalisering en meer maatwerk. Ontwikkelingen die veel meisjes en jongens zullen aanspreken.

2. Wie zijn de initiatiefnemers van TASC?

De ‘founding parents’ van TASC zijn de bestuurders van MSA, VOvA, OSB en Esprit. De school komt onder het bevoegd gezag van Esprit Scholen.
Deze vier besturen van voortgezet onderwijs (vo) in Amsterdam die technische profielen voor vmbo aanbieden (op de scholen: Mundus College, Montessori Lyceum Oostpoort, Open Schoolgemeenschap Bijlmer en Bredero Beroepscollege), besloten om hun techniekopleidingen in één school te concentreren. Met de ontwikkeling en komst van deze nieuwe techniekschool TASC, beantwoorden ze aan de grote vraag in Amsterdam naar technisch geschoold personeel. Doel: een eigentijdse, aantrekkelijke opleiding met uitstekende toekomstperspectieven voor jongens en meisjes die graag technisch bezig zijn of affiniteit hebben met techniek.

De vier besturen die deze nieuwe school TASC ontwikkelden:

Espritscholen: Mundus College
Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA): Montessori Lyceum Oostpoort
Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB)
Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA): Bredero Beroepscollege

3. Wat is er bijzonder aan TASC?

Vernieuwend onderwijs op het snijvlak van heden & toekomst
De school wordt gekenmerkt door een nieuw onderwijsconcept en een innovatieve leeromgeving. Leerlingen maken al in de onderbouw kennis met techniek en technologie in al zijn facetten. Dit gebeurt via een scala aan projecten waarbij het technische bedrijfsleven een directe rol speelt. Bijvoorbeeld als opdrachtgever van het project, in de vorm van een stageplaats passend bij de probleemstelling of als gastdocent. Innovaties in de bedrijven en het curriculum van TASC gaan daardoor hand in hand. Zo zorgen we ervoor dat leerlingen onderwijs krijgen op het snijvlak van heden en toekomst.

In kortere tijd een mbo-diploma
Daarnaast ontwikkelen we doorlopende leerlijnen met het mbo van Amsterdam. Leerlingen van TASC behalen zo in kortere tijd ook een mbo-diploma en zijn direct inzetbaar op de arbeidsmarkt. 

In deze nieuwe techniekschool komen alle ontwikkelingen en kansen in de techniek in Amsterdam bij elkaar. Met het nieuwe onderwijsconcept en een innovatieve leeromgeving hopen we leerlingen en hun ouders te inspireren om te kiezen voor een technische opleiding.

4. Hoe kwam dit nieuwe onderwijsconcept & de innovatieve leeromgeving tot stand?

Een groep docenten van de 4 scholen met technische profielen (Mundus College, Montessori Lyceum Oostpoort, Open Schoolgemeenschap Bijlmer en Bredero Beroepscollege), aangevuld met enkele experts, kwamen elke woensdag (van september 2021 t/m juli 2023) samen om te werken aan een geheel nieuw onderwijsconcept en nieuwe leeromgeving. Zij concretiseerden dit in werkvormen en een curriculum. Daarbij leverden zij ook input voor het programma van eisen van het gebouw en de inrichting.

Het ontwikkelteam Curriculum TASC bestond uit:
Ank Wijnands (voormalig projectleider/kwartiermaker TASC), Nienke Bronk (voormalig docent BWI – Montessori Lyceum Oostpoort), Duko Mulder (voormalig docent PIE – Open Schoolgemeenschap Bijlmer), Ruby van den Munckhof (architect), Jasper Kooper (educational designer), Michiel de Meester (voormalig docent PIE – Mundus College), Rob Riedl (onderwijsontwikkelaar en teamleider a.i. Agora Roermond), Mark Sangers (voormalig teamleider en docent M&T – Beukenrode Onderwijs), Robbert Snoeks (docent wiskunde, projectontwikkelaar en examensecretaris – Vox College) en Frank Koekkoek (examensecretaris – Montessori Lyceum Oostpoort).

5. Wie is het bevoegd gezag van TASC? 

Het bevoegd gezag van de school is Esprit Scholen.


Onderwijskundig fundament

De bouwstenen en ontwerprichtlijnen voor de nieuwe techschool TASC zijn opgesteld en getoetst door een team van ontwikkelaars en onderzoekers op basis van literatuuronderzoek en interviews met jongeren, ouders, docenten en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. De uitkomsten van dit onderzoek zijn vastgelegd in een rapport dat het onderwijskundig fundament voor de techschool beschrijft. Het rapport is richtingwijzer en toetsingskader voor de ontwikkeling van het curriculum en de inrichting van de techschool Amsterdam.

Het rapport beschrijft het ‘wat’ en ‘waarom’ van een andersoortige techniekschool. Voormalig kwartiermaker Ank Wijnands werkte vanuit TechCampus Amsterdam samen met docenten van de 4 vmbo scholen (Mundus College, Bredero Beroepscollege, Montessori Lyceum Oostpoort, Open Schoolgemeenschap Bijlmer), het mbo en bedrijven.

Een belangrijk uitgangspunt voor het curriculum waren de doorlopende leerroutes met het mbo en betekenisvol leren:

 • Betekenisvol leren wil zeggen dat de jongeren ontdekken hoe techniek overal in hun dagelijks leven een rol speelt.
 • Betekenisvol wil ook zeggen dat jongeren de betekenis leren herkennen van techniek in de maatschappij en bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.
  Bijvoorbeeld: de energietransitie of het streven om hun ouders en grootouders zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, maar ook uitstootvrij vervoer op maat.

Meer weten? 

Adres TASC (Tech Amsterdam Scholen Collectief)
Darlingstraat 2, 1102 MX Amsterdam Zuidoost
+31 (0)20 572 12 80 | info@tasc.espritscholen.nl | tasc.espritscholen.nl

Directeur TASC: Odilon Romero | o.romero@tasc.espritscholen.nl

Techniekschool TASC is onderdeel van TechCampus Amsterdam
De TechCampus heeft inmiddels al concrete vorm aangenomen. Het is een samenwerking van 30 vmbo-scholen, 6 scholen voor praktijkonderwijs en speciaal onderwijs, 3 mbo-instellingen, veel bedrijven en de gemeente. Het doel van de TechCampus is om leerlingen van alle vo-scholen en leerlingen uit het primair onderwijs meerdere keren in hun schoolloopbaan te laten kennis maken met actuele techniek en technologie en bijbehorende beroepsperspectieven. Op school, bij bedrijven en op projecten in de stad. De TechCampus strekt zich uit over de hele stad. TASC wordt een centrale speler, misschien wel het kloppend hart. Meer lezen over TechCampus >>

De school zal geleidelijk groeien naar 400 tot 500 voltijds leerlingen. Daarnaast zullen er elk jaar zo’n 100 leerlingen van andere Amsterdamse scholen technische keuzevakken volgen.