TASC, het onderwijsconcept

Nieuwe vorm van onderwijs

Vanaf september 2023 gaat TASC open en kunnen nieuwe leerlingen instromen in leerjaar 1 en 3

Projectmatig werken

De leerlingen van TASC gaan een nieuwe vorm van onderwijs volgen. Integraal ofwel volledig projectmatig werken wordt het uitgangspunt. Hierdoor krijgen leerlingen meteen zelfstandigheid aangeleerd en ontwikkelen ze eigenaarschap in een kleine en vertrouwde omgeving.

De 7 werelden van techniek

Deze zeven werelden laten elk een andere kant van techniek zien. Elk leerjaar bestaat uit 5 lesblokken. Binnen elk blok werken leerlingen aan één of meerdere projecten die ontleend zijn aan de zeven werelden van techniek. Bekijk hier korte filmpjes die elke wereld in beeld brengen.

Hieronder zie je de indeling per blok en de omschrijving van de 7 werelden. In blok 1 en blok 5 worden twee werelden met elkaar gecombineerd.

  • Blok1: Mens & Gezondheid + Natuur & Voeding (= combinatie van 2 werelden)
  • Blok 2: Energie, Water & Veiligheid
  • Blok 3: Wonen, Werken & Verkeer
  • Blok 4: Ontwerp, Productie & Wereldhandel
  • Blok 5: Digitaal, Media & Entertainment + Hi-tech & Science (= combinatie van 2 werelden)

Binnen de blokken kunnen de leerlingen uit meerdere projecten kiezen

Binnen elk blok is er gelijktijdig ruimte voor het algemeen vormend onderwijs (AVO). Ook dat wordt afgestemd op het niveau of de specifieke behoeften van de leerling.

Aan het eind van elk blok wordt er geëvalueerd wat goed ging en wat verbetering nodig heeft. Er wordt stilgestaan bij hetgeen er geleerd is en wat in het volgend blok gaat komen.

Persoonlijke aanpak

Door de kleinschaligheid van de school is een persoonlijke aanpak mogelijk en heeft het docententeam erg goed zicht op elke leerling. In het eerste jaar start en eindigt elke dag met de stamklas. Zo vormen leerlingen onderling een goede band en worden moeilijkheden snel gesignaleerd. Uiteraard houden we rekening met de kaders van het algemeen onderwijs die nodig zijn voor het eindexamen, maar daarbinnen hebben we veel ruimte voor individuele ontwikkeling en een tijdspad dat bij de leerling past


Anders dan het reguliere onderwijs

Ook de vakken zien er anders uit dan op een reguliere middelbare school. Er zijn workshops en masterclasses. De masterclasses zijn vooral bedoeld om de jongeren op theoretisch vlak te scholen. In de workshops kunnen zij praktisch aan het werk en dingen maken

Het gehele schooltraject is opgedeeld in drie fasen:

  • Fase 1: Oriëntatie – Leerlingen maken kennis met de 7 werelden van techniek en gaan op ontdekkingstocht in al deze werelden.
  • Fase 2: Verdieping – Na de oriëntatiefase gaan leerlingen zich verdiepen in een wereld van techniek die hen het meest interesseert.
  • Fase 3: Specialisatie – In deze laatste fase draait alles om het eindexamenproject en de vervolgstap naar het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) of naar het werkende leven.

Onze aanpak kenmerkt zich dus door zelfstandigheid onder begeleiding

We bieden ruimte aan de individuele interesses en de talenten van elke leerling en monitoren tegelijk de ontwikkeling per leerling zodat er geen achterstanden ontstaan. Hierdoor zetten we een vorm van begeleiding voort die leerlingen vaak al kennen van het primair onderwijs. De nadruk op het werken met levensechte projecten sluit goed aan bij de vervolgopleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs.


Meer weten? 

Neem contact op met de kwartiermaker van techniekschool TASC: 
Ank Wijnands | ank.wijnands@sto-amsterdam.nl | 06 – 82 99 10 79