De energietransitie waar de stad mee bezig is, staat hierin centraal. De lessenreeks ‘Duurzaam Amsterdam’ bestaat uit zes lessen op school, een excursie en een praktijkopdracht bij een van de vakopleidingen van het MBO. De energietransitie wordt tastbaar voor de jongeren in de energieopwekking, duurzaam bouwen en de overstap naar elektrisch vervoer. In de rol van energie-detectives gaan de leerlingen ook thuis op onderzoek uit naar het eigen energieverbruik en mogelijkheden voor besparing.

Deze lessenreeks, de excursies en praktijkopdrachten worden verzorgd door TechCampus Amsterdam. Dit is een samenwerkingsverband van scholen, bedrijven en de gemeente. Het doel van de samenwerking is om meer jongeren kennis te laten maken met techniek en technologie en de goede baankansen voor technische vakmensen in de duurzame techniek. Het programma start met een videoboodschap van Burgemeester Halsema. Ze spreekt jongeren rechtstreeks toe en zegt dat “er heel veel handige en slimme meisjes en jongens nodig zijn om Amsterdam, heel Nederland en de wereld duurzaam te maken”.

In het vmbo en het mbo kiezen heel veel jongeren voor administratieve richtingen en beroepen terwijl er juist in de techniek zo veel interessante en uitdagende banen zijn en steeds meer banen bijkomen.  Volgend schooljaar zal TechCampus Amsterdam een tweede LOB programma aanbieden dat inzoomt op digitalisering. Door deze digitalisering verandert het karakter van veel technische beroepen, een ontwikkeling bovendien die deze sector ook aantrekkelijker voor meisjes zal maken.