• Meer samenwerking met het MBO
  • Meer samenwerking met bedrijfsleven & maatschappelijke organisaties
  • Met elkaar een innovatief en dekkend MVI-onderwijsaanbod in Amsterdam realiseren
  • Samen een LOB-aanbod ontwikkelen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs
  • Meer samenwerking scholen onderling, samen en van elkaar leren
  • Onderdeel zijn van de Techcampus en verbinding met de Techschool Amsterdam.

Co-creatie sessie

Ondanks Corona vinden docenten en projectleiders digitale vormen om met elkaar te kunnen werken, in creatieve zin én besluitvormend. Een impressie zie je in de film hiernaast.

Ondertussen zijn de docenten ook al heel praktisch aan de slag met de uitwisseling van lesprogramma’s, materialen en apparatuur. Ook hebben zij een nieuw keuzevak in de steigers staan: Digitale Beveiliging. Een keuzevak dat relevant, innovatief van karakter is en uitvoerbaar is op alle vier de scholen.