Dubbelinterview met Odilon Romeo en Lena Euwens

Odilon: ‘Waarom eigenlijk een opvolger?’

Lena: Laat ik vooropstellen dat ik dit een heel mooi en betekenisvol programma vind. Heel veel kinderen zullen er baat bij hebben om een technische opleiding te volgen. En wij hebben hen nodig! Ik zit er met hart en ziel in. Punt is wel, ik ben 64, je hebt iemand nodig die voor een jaar of vijf de kar trekt. In januari start een grote campagne, er komen open dagen, dan moet de (toekomstig) directeur het boegbeeld zijn.

De schoolleider van TASC is ook de aangewezen persoon voor de opschaling van de TechCampus. We hebben altijd gezegd: TASC wordt het kloppend hart van het techniekonderwijs en TechCampus de bloedsomloop.  


Lena: ‘Ik ben wel nieuwsgierig…wat was je motivatie om te solliciteren? Wat zijn je ambities voor TASC en TechCampus?’

Odilon: ‘Ik zie deze baan als een unieke kans om techniekonderwijs in Amsterdam een stevige fundering te geven. Daarnaast sprak het innovatieve onderwijsconcept van TASC zeer tot mijn verbeelding. De krachtige participatie van bedrijven in de leeromgeving van TASC en het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen in samenwerking met bijvoorbeeld het MBO, past bij mijn onderwijsvisie.

De samenwerking binnen de TechCampus, met alle betrokken partijen & stakeholders vind ik zeer betekenisvol. Dat leidt mijns inziens tot kansen en uiteindelijk een mooie loopbaan voor Amsterdamse kinderen.

Ik wil een bijdrage leveren aan de duurzame verbinding tussen onder andere scholen en bedrijven, zodat alle kinderen in Amsterdam zich kunnen oriënteren op de 7 werelden van techniek en bijbehorende beroepen.

Odilon Romero in het kort
Deze zeer ervaren onderwijsprofessional en werkte de afgelopen jaren bij VONK als directeur Bedrijfsopleidingen. Hij was daar verantwoordelijk voor o.a. maatwerk- en contractonderwijs, Europese Aanbestedingen en samenwerkings- verbanden op het terrein van Leven Lang Ontwikkelen. Odilon heeft in zijn carrière ook gewerkt bij organisaties zoals Arbeidsvoorziening, KLIQ en de Open Universiteit.

Odilon: ‘Wat geef je mij mee en waar ben je trots op?’

Lena: ‘Misschien is het nog te vroeg om het woord trots te gebruiken. Dat ben ik pas als de school er staat en we alle andere ambities hebben waargemaakt. Maar ik ben wel heel tevreden over alles wat we in de afgelopen jaren hebben bereikt, zoals het samen met veel partners opzetten van een structuur plus inhoudelijke programma’s voor een doorlopende techniek oriëntatie voor het po en het vo. Ook in het MVI-onderwijs zijn al grote stappen gemaakt. Bovendien heb ik heel veel vertrouwen in het team dat er staat. Het is echt een groep mensen met wie je kan bouwen.
Trots ben ik op de manier waarin de bestuurders, zes in totaal, in staat bleken om verschillen in opvatting en belangen steeds weer te overbruggen. In de overleggen met de stuurgroep prevaleerde uiteindelijk steeds de maatschappelijke opdracht die door iedereen gevoeld wordt. Ik sluit mijn periode feestelijk af met het tekenen van een convenant waarbij de vier grondleggers van de nieuwe techniekschool, de bestuurders van MSA, OSB, VOvA en Esprit zich gezamenlijk verantwoordelijk verklaren om TASC tot een succes te maken. Dat is echt bijzonder.

Mijn advies: Blijf stimuleren dat de kennismaking met techniek en technologie, via onze LOB-programma’s of via ontwikkeling van nieuwe keuzevakken, op alle scholen en in alle profielen op de agenda komt. Een kind dat vroeg haar/zijn talent voor techniek ontdekt, hoort thuis op TASC. Maar techniek, technologie en ICT horen thuis in elk profiel. Elke leerling is gebaat met technisch inzicht en kennis van technologie. En geef de meisjes een extra duwtje opdat ook zij in die werelden hun plek innemen.’