Feestelijke kick off Techcampus Amsterdam

Jij komt toch ook?

3 september 15.00 tot 17.00 uur

Nieuwsbrief 1

Na een tijd van dromen, plannen maken, rekenen en eerste voorbereidingen is in maart het programmateam van Sterk Techniek Onderwijs regio Amsterdam van start gegaan.

De doelstellingen zijn helder. We gaan samen met vmbo/mbo-scholen en bedrijfsleven een unieke leeromgeving creëren. 

Waar meer jongeren dan nu hun talent voor techniek en technologie gaan ontdekken en ontwikkelen. Waar we ontwikkelpaden opnieuw vorm gaan geven en waar we het proces van scholing naar werk zoveel mogelijk in elkaar laten overlopen. Waar we techniekonderwijs opnieuw uitvinden. 

Toegankelijk maken, aantrekkelijk maken. Waar geleerd wordt op school en in bedrijven, in een leeromgeving die urgent en actueel is. Waar digitalisering, circulaire productontwikkeling, duurzaam bouwen, de energietransitie, nieuwe en uitstootvrije vormen van mobiliteit dagelijkse realiteit zijn.

Ambitie

De Coronacrisis stelde ons meteen voor onverwachte uitdagingen. Aan onze enorme ambitie en energie doet de crisis geen afbreuk, in tegendeel, ons traject lijkt daardoor alleen maar urgenter. Ook zijn we per definitie op zoek naar nieuwe vormen van samenwerking. Die gaan we nu vormgeven. We geven ons drie jaar de tijd om alle ambities te realiseren, om te ontwikkelen, uit te proberen, om te leren van elkaar en weer te verbeteren.

We onderscheiden drie hoofdprojecten:

 

  1. Het MVI project, dat zal leiden tot een state-of the art onderwijsaanbod aan de vier vmbo-scholen die het MVI profiel ‘Media, Vormgeving en ICT’ aanbieden.

  2. De ontwikkeling van de Techschool, waar de huidige vier technische vmbo’s zullen opgaan in een nieuwe school met een innovatief onderwijsconcept en curriculum.

  3. De ontwikkeling van een LOB -programma (Loopbaanoriëntatie en -begeleiding) dat kinderen van het primair onderwijs en in de onderbouw van de basis/kader vmbo’s een brede, aantrekkelijke en eigentijdse oriëntatie biedt op techniek en technologie en bijbehorende beroepsperspectieven. In de bovenbouw krijgen alle leerlingen de kans hun profiel te verrijken met techgeoriënteerde keuzevakken.

Plannen

Tussen de projecten wordt er intensief samengewerkt en worden inzichten en resultaten uitgewisseld opdat alle drie de projecten samen straks resulteren in de Techcampus Amsterdam, een effectieve hybride leeromgeving met een duidelijke identiteit die zich uitstrekt over heel Amsterdam. 

Met de scholen zijn de gesprekken over de aanpak en samenwerking in volle gang. Met de bedrijven starten we nu gesprekken over concretisering van de eerder geformuleerde intenties en plannen. 

Er valt veel te vertellen over dit innovatieve onderwijsproject. En dat gaan we ook doen tijdens de Kick off op 3 september. Waarom de Techcampus en de Techschool, wat gaan we er precies doen, hoe gaan we dat doen, wie doet wat en wanneer zijn de eerste resultaten zichtbaar. Het programmateam stelt zich voor, er zijn sprekers en er doen jongeren mee.  

Kortom het wordt een heel interessante, informatieve en interactieve bijeenkomst waar u live bij aanwezig kunt zijn maar die ook via een Interactieve Live Stream te volgen is!

Praktische informatie

De kick-off van Techcampus Amsterdam is op 3 september van 15 tot 17 uur in de Aula van het Mundus College, Burgemeester Hogguerstraat 2, 1064 EB Amsterdam.

De live stream is op hetzelfde tijdstip te volgen op onze website, onder het kopje livestream.

Graag vernemen wij via een mail naar info@sto-amsterdam.nl of u op 3 september naar het Mundus komt of dat u zult deelnemen op de interactieve livestream.

Op onze website publiceren we regelmatig oproepen voor deelname aan ontwikkel- of feedbackgroepen.

We kijken ernaar uit u te ontmoeten, maar wensen u eerst een fijne en relaxte zomer.

Namens het programmateam,

Lena Euwens

Sterk Techniek Onderwijs (STO) is een landelijk ondersteuningsprogramma van het Ministerie van OCW, Stichting Platforms vmbo (SPV) en Platform Talent voor Technologie (PTvT) waarin vanaf januari 2020 wordt gewerkt aan duurzaam, sterk en aantrekkelijk onderwijs in techniek en technologie.