Vacature Programmamanager en directeur | TechSchool Amsterdam (fulltime)

Word jij het gezicht van het techniek onderwijs in Amsterdam?

Voor deze TechSchool Amsterdam zoeken we een programmamanager en aankomend directeur. Met de TechCampus Amsterdam creëren we een innovatieve leeromgeving waar veel meer jongeren dan nu hun talenten voor techniek en technologie zullen ontdekken en ontwikkelen. Deze leeromgeving krijgt vorm op de vmbo-scholen in Amsterdam, in nauwe samenwerking met het mbo en met bedrijven. Een hele nieuwe hypermoderne TechSchool vormt het kloppend hart van de stadsbrede campus. Voor deze TechSchool Amsterdam zoeken we een programmamanager en aankomend directeur. Word jij het gezicht van het techniek onderwijs in Amsterdam?

Esprit Scholen/TechCampus laat zich in deze procedure begeleiden door Colourful People.


De functie
De programmamanager en aankomend schooldirecteur is het boegbeeld voor het beroepsvoorbereidend Techniekonderwijs in Amsterdam. De directeur die wij zoeken is het gezicht in alle voorlichtende en promotionele activiteiten op weg naar de start van de nieuwe school. De directeur belichaamt het nieuwe techniekonderwijs en gaat vanaf schooljaar 2023/24 de nieuwe TechSchool leiden.

Als programmamanager van de TechCampus Amsterdam, met nadruk op het komend schooljaar, is de directeur verantwoordelijk voor opschaling en borging van programma’s die samen met de partners in de TechCampus zijn ontwikkeld en in pilots zijn uitgevoerd. Dat betreft vooral het stadsbreed, brancheoverstijgend, eigentijds en didactisch hoogstaand LOB-aanbod van primair onderwijs (PO) t/m bovenbouw voortgezet onderwijs (VO).
De directeur is het gezicht naar het PO en VO en weet de noodzaak en relevantie voor leerlingen om zich op technische vaardigheden en beroepen te oriënteren met overtuiging uit te dragen. Kandidaat zal -op afstand- ook betrokken zijn bij de borging en eventueel doorontwikkling van het curriculum voor het profiel Media Vormgeving en ICT (MVI). Dit profiel wordt op vier scholen aangeboden. Binnen dit curriculum is meer nadruk komen te liggen op ICT en een state of the art leeromgeving. De relatie en samenwerking met de TechSchool moet zich nog uitkristalliseren.

De ideale kandidaat voor deze unieke positie weet met alle partners – en met name ook met het mbo -activiteiten in doorlopende leerlijnen te borgen opdat leerlingen gemotiveerd en geïnspireerd blijven en profijt hebben van de samenwerking. Inhoudelijk sterk- verbindend en als boegbeeld.

Het profiel

  • HBO- Master/WO-niveau;
  • Affiniteit met Amsterdam, onderwijs en techniek: dit blijkt uit een relevant netwerk en maatschappelijke contacten;
  • Affiniteit met nieuwe techniek en technologie;
  • Onderwijskundig leider; gebaseerd op grondige kennis van het vmbo, brede ervaring met de doelgroep en leidinggevende ervaring.
  • Inhoudelijk sterk: deelt de visie van de Techcampus en bewaakt dat deze visie recht wordt gedaan in de praktische uitwerking;
  • Gezaghebbend: weet zich staande te houden in complexe situaties met verschillende belangen of inzichten. Hakt knopen door en neemt verantwoordelijkheid voor lastige beslissingen;
  • Verbindend vermogen: in staat met heel verschillende mensen en organisaties samen te werken, brengt mensen bij elkaar en weet ze te verbinden aan de doelstellingen van vernieuwend techniekonderwijs;
  • Ondernemend en innovatief;
  • Communicatief sterk.

Over de TechSchool en TechCampus
De TechSchool Amsterdam is gebaseerd op een nieuw onderwijsconcept dat uitgaat van contextrijke en reële opgaven als basis van het curriculum. In een leeromgeving waar bekende en innovatieve techniek samenkomen kunnen jongeren techniek en technologie ontdekken en zich optimaal ontwikkelen. Een divers samengestelde groep van docenten, onderwijskundigen en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven ontwerpt nu het curriculum, geïnspireerd op de 7 werelden van Techniek en met doorlopende leerlijnen naar het mbo. De school wordt gebouwd in het Hamerkwartier van Amsterdam, in een wijk waar wonen en werken naast elkaar plaatsvinden en waar leerlingen rechtstreeks in contact komen met ambachtelijke en hypermoderne bedrijven. Dankzij de didactische aanpak en uitstraling van deze school wordt de keuze voor een technisch profiel en beroep weer aantrekkelijk. De TechSchool zet het techniek onderwijs in Amsterdam op de kaart!

De TechCampus is een samenwerkingsverband en tegelijk een decentrale, stadsbrede leeromgeving waar leerlingen van alle vo-scholen en leerlingen uit het primair onderwijs meerdere keren in hun schoolloopbaan kennis maken met actuele techniek en technologie en bijbehorende beroepsperspectieven. Op school, bij bedrijven en op projecten in de stad. Er is de afgelopen twee jaar een uitgebreid en samenhangend aanbod ontwikkeld voor Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) waar scholen op kunnen inschrijven. Daarnaast spelen de partners uit de TechCampus een rol als opdrachtgever van levensechte projecten waar scholieren oplossingen voor bedenken. Dat gebeurt nu, onder andere voor de technologieroute binnen de mavo’s, en dit wordt straks geïntensiveerd bij de start van de TechSchool. De ontwikkeling van dit vernieuwend techniek onderwijs, de regionale samenwerking en de campagne die nu in voorbereiding is, worden gefinancierd uit de landelijke subsidieregeling Sterk Techniek Onderwijs. Ontwikkeling en implementatie is in handen van een senior programmateam.

Leerlingen die na het primair onderwijs kiezen voor de techniek route, of die in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs willen overstappen, kunnen vanaf augustus 2023 terecht op een hypermoderne TechSchool in Amsterdam Noord.

Wil je meer weten? Kijk op: www.techcampusamsterdam.nl en www.sterktechniekonderwijs.nl

De organisatie
In dit concept werken 30 vmbo-scholen, 6 scholen voor praktijkonderwijs en speciaal onderwijs, 3 mbo-instellingen, veel bedrijven en de gemeente aan de realisatie van de TechCampus Amsterdam. Vier Amsterdamse scholen (het Mundus College, Montessori Lyceum Oostpoort, Open Schoolgemeenschap Bijlmer en het Bredero Beroepscollege) voegen hun techniekprofielen samen op één locatie met een nieuw curriculum. De Techschool zal geleidelijk groeien naar 400 tot 500 voltijds leerlingen. Daarnaast zullen er elk jaar zo’n 100 leerlingen van andere Amsterdamse scholen technische keuzevakken volgen.

Het penvoerderschap van de subsidieregeling en het juridisch gezag van de nieuwe TechSchool zijn in handen van Esprit Scholen. Het programmateam is vooralsnog gevestigd bij het Centraal Bureau van Esprit Scholen in het gebouw van het Marcanti College aan de Jan van Galenstraat 31, Amsterdam.
De kandidaat voor deze directeursfunctie neemt het stokje over van de huidige programmamanager, die als coach en adviseur van het team beschikbaar blijft. De directeur wordt eerst voorzitter van het programmateam en blijft dit ook gedurende de resterende looptijd van dit programma tot eind 2024. Deze rol zal geleidelijk kleiner worden en de nadruk zal vervolgens komen te liggen op het schoolleiderschap. De directeur legt aan de Stuurgroep TechCampus verantwoording af over een adequate voortgang en implementatie van alle programmadelen. Samen met de programmasecretaris verzorgt de directeur de inhoudelijke en financiële verantwoording richting de subsidiegever.

Het aanbod
Wij belonen je met voldoende ontwikkelmogelijkheden, aandacht voor werkplezier, vitaliteit en professionalisering. We bieden een salaris in schaal 15 cao VO (minimaal € 5.441,- maximaal € 7.563,- per maand bij een fulltime aanstelling). Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (12 maanden) met uitzicht op een vaste aanstelling. Je vakantiedagen vallen binnen de schoolvakanties van regio Noord.

Procedure
Esprit Scholen/TechCampus laat zich in deze procedure begeleiden door Colourful People. Voor vragen over de procedure of over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Monique Spaansen, partner bij Colourful People. Zij is bereikbaar via M.Spaansen@colourfulpeople.nl. U kunt uw reactie kenbaar maken door uw motivatie en cv uiterlijk 29 juni in te zenden.

De selectiegesprekken staan gepland op 12 en 18 juli, met als streven de nieuwe programmamanager- directeur zo spoedig mogelijk te laten starten.