TASC, het onderwijsconcept

Nieuwe vorm van onderwijs

Per september 2023 is TASC van start gegaan en zijn leerlingen ingestroomd in leerjaar 1 en 3

Projectmatig werken

De leerlingen van TASC gaan een nieuwe vorm van onderwijs volgen. Integraal ofwel volledig projectmatig werken wordt het uitgangspunt. Hierdoor krijgen leerlingen meteen zelfstandigheid aangeleerd en ontwikkelen ze eigenaarschap in een kleine en vertrouwde omgeving.

De zeven werelden van techniek

Deze zeven werelden laten elk een andere kant van techniek zien. Elk leerjaar bestaat uit 5 lesblokken. Binnen elk blok werken leerlingen aan één of meerdere projecten die ontleend zijn aan de zeven werelden van techniek. Bekijk hier de zeven werelden en korte filmpjes die elke wereld in beeld brengen.

Indeling per blok

In blok 1 en blok 4 worden twee werelden met elkaar gecombineerd.
 • Blok 1: Hi-tech & Science en Digitaal, Media & Entertainment
  (= combinatie van 2 werelden)
 • Blok 2: Energie, Water & Veiligheid
 • Blok 3: Ontwerp, Productie & Wereldhandel
 • Blok 4: Mens & Gezondheid en Voeding & Natuur
  (= combinatie van 2 werelden)
 • Blok 5: Wonen, Werken & Verkeer
Leerlingen kiezen uit meerdere projecten
 • Het vakken in het algemeen vormend onderwijs (AVO vakken zoals: Nederland, Engels, Wiskunde e.d.) komen terug in de projecten.
 • Aan het eind van elk blok wordt er geëvalueerd wat goed ging en wat verbetering nodig heeft. Er wordt stilgestaan bij hetgeen er geleerd is en wat in het volgend blok gaat komen.
Persoonlijke aanpak

Door de kleinschaligheid van de school is een persoonlijke aanpak mogelijk en heeft het docententeam erg goed zicht op elke leerling. In het eerste jaar start en eindigt elke dag met de stamklas. Zo vormen leerlingen onderling een goede band en worden moeilijkheden snel gesignaleerd. Uiteraard houden we rekening met de kaders van het algemeen onderwijs die nodig zijn voor het eindexamen, maar daarbinnen hebben we veel ruimte voor individuele ontwikkeling en een tijdspad dat bij de leerling past


Anders dan het reguliere onderwijs

Ook de vakken zien er anders uit dan op een reguliere middelbare school. Er zijn workshops en masterclasses. In de masterclasses leren de jongeren door te luistern. Zo komt bijvoorbeeld een docent of een bedrijf iets vertellen over een bepaald onderwerp. In de workshops gaan de leerlingen praktisch aan het werk en leren ze door te doen en dingen te maken.

Het gehele schooltraject is opgedeeld in drie fasen

 • Fase 1: Oriëntatie – Leerlingen maken kennis met de 7 werelden van techniek en gaan op ontdekkingstocht in al deze werelden.
 • Fase 2: Verdieping – Na de oriëntatiefase kiezen leerlingen een technische profiel dat ze het meest aanspreekt en waarin ze zich willen verdiepen. Bij TASC hebben leerlingen de keuze uit deze technische profielen: PIE (Produceren, Installeren, Energie), BWI (Bouwen, Wonen, Interieur) of M&T (Mobiliteit & Transport).
 • Fase 3: Specialisatie – In deze laatste fase draait alles om het eindexamenproject en de vervolgstap naar het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) of naar het werkende leven.

Onze aanpak kenmerkt zich dus door zelfstandigheid onder begeleiding

We bieden ruimte aan de individuele interesses en de talenten van elke leerling en monitoren tegelijk de ontwikkeling per leerling zodat er geen achterstanden ontstaan. Hierdoor zetten we een vorm van begeleiding voort die leerlingen vaak al kennen van het primair onderwijs. De nadruk op het werken met levensechte projecten sluit goed aan bij de vervolgopleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs.

We bieden ruimte aan de individuele interesses & talenten van elke leerling. We houden de ontwikkeling van elke leerling bij, zodat ze weten welke vervolgstappen ze kunnen of moeten nemen. Doordat leerlingen bij TASC werken in projecten met echte bedrijven en opdrachten, worden ze goed voorbereid op een vervolgopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).


Meer weten? 

Adres TASC (Tech Amsterdam Scholen Collectief)
Darlingstraat 2, 1102 MX Amsterdam Zuidoost
+31 (0)20 572 12 80 | info@tasc.espritscholen.nl | tasc.espritscholen.nl

Directeur TASC: Odilon Romero | o.romero@tasc.espritscholen.nl