Media Vormgeving en ICT

MVI onderwijs in Amsterdam

Vanuit TechCampus (ofwel Sterk Techniek Onderwijs Amsterdam, STOA) zetten we ons
in voor kwalitatief sterk techniekonderwijs op het vmbo in Amsterdam.

In Amsterdam worden op verschillende vmbo-scholen vier technische profielen aangeboden:

  1. Bouwen, Wonen & Interieur (BWI)
  2. Produceren, Installeren & Energie (PIE)
  3. Mobiliteit & Transport (M&T)
  4. Media, Vormgeving & ICT (MVI)

De eerste drie worden vanaf augustus 2023 samengevoegd in de TechSchool Amsterdam. Het technische profiel MVI verhuist niet mee, maar blijft aangeboden worden op de vier bestaande MVI-scholen:

Behaalde resultaten

Querijn Huizer

Docent Cburg College

We besloten al snel: We zijn geen concurrenten, we doen dit samen om de leerlingen zo tof mogelijk onderwijs te geven.

Marjolein Moorman

Wethouder Onderwijs

Vier MVI-scholen zijn over hun eigen schaduw gesprongen en merken dat samenwerken eigenlijk meer oplevert dan kost!


Bundeling krachten MVI-scholen succesvol

Sinds schooljaar 2020-2021 werken vier MVI-scholen samen om de kwaliteit van het Amsterdamse MVI onderwijs te verbeteren en meer aansluiting te zoeken tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Dit doen ze door te innoveren in de leeromgeving en door meer samenwerking. De bundeling van krachten blijkt succesvol en resulteerde in mooie resultaten, zoals:

  • De ontwikkeling van nieuwe vakken (o.a. het keuzevak ‘Digitale beveiliging’).
  • Aanschaf van state-of-the-art materieel zoals lasersnijders, vr-brillen, UV-printers en de nieuwste camera’s.
  • Onderlinge kennisuitwisseling en meer interessante technologie voor de MVI-labs op de vier scholen.  

MVI-onderwijs sluit aan op trends in ICT branche

De vier MVI-scholen (Mundus-, Huygens-, Media- en Cburg College) volgen de trends en ontwikkelingen in de ICT branches op de voet. ‘Cyber Security’ ofwel Digitale Beveiliging is bijvoorbeeld zo’n thema waar we als maatschappij steeds vaker mee van doen hebben. Na onderzoek van de MVI-docenten onder hun leerlingen, bleken ook zij zeer geïnteresseerd te zijn in dit onderwerp. Daarom hebben de vier MVI-docenten gezamenlijk het keuzevak ‘Digitale Beveiliging’ ontwikkeld. 

Leerlingen leren hoe ze een beveiligd netwerk aanleggen en stellen een beveiligingsadvies op. Dit advies met oplossingen presenteren ze uiteindelijk aan een daadwerkelijke klant. Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van moderne middelen zoals een NAS-apparaat, Rasberry Pi’s en wordt samengewerkt met het bedrijfsleven.


Voor het Mediacollege vmbo is de samenwerking met de andere scholen heel waardevol. We zijn als vier ‘concurrerende’ scholen heel open en transparant naar elkaar en geven een kijkje in elkaars keuken. Deze samenwerking is gegroeid naar een samenwerking die is gebaseerd op vertrouwen. We sporen elkaar aan en dagen elkaar uit. Dat is leuk en werkt zeer stimulerend.

Taco Stroo – Directeur Mediacollege

Lisa Scheer

Docent Mediacollege

Door deze samenwerking gingen we kritisch naar onze lessen kijken en hoe we nieuwe technologieën in lesmateriaal kunnen verwikkelen, zonder de standaard lessen te blijven geven.


Meer leerlingen kiezen voor MVI 

Leerlingen in het middelbaar onderwijs maken in de bovenbouw vanaf klas 3 een keuze voor een bepaald profiel. Wat betreft de vier technische profielen (BWI, PIE, M&T en MVI) die in Amsterdam worden aangeboden, lopen de leerlingenaantallen bij de eerste drie terug. Voor MVI stijgen ze juist, steeds vaker wordt voor dit profiel gekozen. 

De bundeling van krachten van de vier MVI scholen – met ondersteuning vanuit TechCampus – draagt bij aan de groei van het aantal leerlingen. Daarbij werken de MVI-scholen ook aan een betere profilering van het MVI-onderwijs in de onderbouw, waardoor meer leerlingen in de bovenbouw kiezen voor dit profiel en een eventuele vervolgopleiding op het mbo.

Kansen op arbeidsmarkt met MVI-profiel?

De vier MVI scholen in Amsterdam – met ondersteuning vanuit TechCampus – deden in maart 2021 onderzoek naar de kansen op de arbeidsmarkt met een MVI-profiel. In dit onderzoek werd een beeld geschetst van het profiel Media Vormgeving en ICT en de sectoren ICT & Creatieve Industrie (ICTCI). Gekeken is naar de arbeidsmarkt in het algemeen, zowel lokaal als internationaal en hoe deze aansluit bij het MVI-profiel en vervolg mbo ICT&CI-opleidingen. Naast algehele trends en ontwikkelingen is er ook gekeken naar ‘Toekomstbestendig leren’ en hoe je meiden kunt interesseren voor techniek.


Komende projecten (2022 – 2023)

Danny Crapanzano

Docent Huygens College

TechCampus gaf ons de middelen om 3D printers en computers aan te aanschaffen, waarvan de leerlingen zeiden ‘Wow, wat vet’. Na de schooldag komen ze vragen of ze nog een uurtje kunnen blijven. Dat is geweldig, dan maak je onderwijs leuk!

Khalid Aissati

Docent Mundus College

Ik hoop dat we deze samenwerking aankomend jaar nog meer kunnen verbeteren om er het optimale uit te halen en te geven. MVI is een vak wat zich blijft vernieuwen en waarbij het nodig is om samen te werken of te kunnen sparren met collega’s


MVI labs & programma’s voor basisonderwijs

Vanuit TechCampus werken we aan een doorlopende leerlijn wat betreft techniek onderwijs. Dat wil zeggen: We willen leerlingen van alle basis- en middelbare scholen meerdere keren in hun schoolloopbaan laten kennis maken met actuele techniek & technologie en bijbehorende beroepsperspectieven. Dat geldt ook voor het profiel MVI.

Op de vier MVI-scholen wordt hard gewerkt aan de voltooiing van hun MVI-labs. Media schooljaar 2022 – 2023 zijn alle MVI-labs zo goed als gereed. Dan kunnen de eigen leerlingen met de nieuwste apparaten en middelen aan de slag. Tegelijk wordt er een programma voor basisscholen ontwikkeld. Het lesaanbod voor basisscholen zal medio schooljaar ʻ22-ʼ23 worden aangeboden in een pilotversie. 

Dubbel kwalificerend keuzedeel ‘Programmeren’

Techniek is overal, van autotechniek, in de bouw tot in de zorg. Voor veel leerlingen zijn programmeer vaardigheden relevant. Deze kennis vergroot hun ‘employability’ ofwel inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Als leerlingen, naast de inhoud van hun beroepsopleiding ook kennis opdoen van programmeren, zullen zij beter de achtergronden en beginselen van softwareontwikkeling begrijpen.

Daarom zijn de MVI-docenten samen met de docenten van de TechSchool voornemens een gezamenlijk (dubbel kwalificerend) keuzedeel ‘Programmeren’ te ontwikkelen. Dit keuzevak zal zich richten op de cross-over tussen beide sectoren en profielen waarbij de nadruk ligt op ICT.