MVI-labs & programma’s voor basisonderwijs

Het verbouwde MVI-lab van het Cburg College

Voltooiing MVI-labs

Op de vier MVI-scholen wordt hard gewerkt aan de voltooiing van hun MVI-labs. Medio schooljaar 2022 -2023 zijn alle labs zo goed als gereed. Dan kunnen de eigen leerlingen met de nieuwste apparaten en middelen aan de slag. De scholen zijn verheugd dat, met de begeleiding en gelden vanuit STO ofwel TechCampus Amsterdam, de MVI-labs verbouwd worden en daarmee helemaal up-to-date. We spraken de teamleiders van het Cburg- en het Mundus College, resp. Mirjam van Tiggele en Lisette Buiting over hun verwachtingen.

Door de komst van het nieuwe MVI-lab voelen leerlingen zich gewaardeerd en gezien (…) Dat zorgt voor een open mind en maakt dat leerlingen kansen zien, mogen ontdekken en daardoor groeien.

Vanuit TechCampus werken we aan een doorlopende leerlijn wat betreft techniek onderwijs. Dat wil zeggen: We willen leerlingen van alle basis- en middelbare scholen meerdere keren in hun schoolloopbaan laten kennis maken met actuele techniek & technologie en bijbehorende beroepsperspectieven. Dat geldt ook voor het profiel MVI.

Wat betekent het nieuwe MVI-lab voor jullie?

Mirjam trapt af: ‘Een nieuwe mooie ruimte, vol met state of the art apparaten, die voldoet aan de meest recente ontwikkelingen op het gebied van Media en ICT. Dat helpt ons om beter en leuker onderwijs te geven.’

Lisette knikt en vult aan: ‘Naast dat we hiermee het MVI-onderwijs naar een hoger peil brengen, merk ik ook dat leerlingen zich gewaardeerd en gezien voelen, ze zijn het waard dat dit lokaal er voor hun is. Dat zorgt voor een open mind en maakt dat leerlingen kansen zien, mogen ontdekken en daardoor groeien; Een win-win situatie’.

Hoe zetten jullie dit lab in?

Lisette en Mirjam geven beiden aan: ‘Samen met de andere MVI scholen zijn we bezig met de ontwikkeling van lesaanbod om leerlingen van de basisschool te gaan ontvangen. Voor nu dient het MVI-lab voornamelijk als inspiratie voor onze eigen leerlingen, zowel die uit de onderbouw die hier kennismaken met het profiel als de leerlingen in de bovenbouw die trots zijn op hun leeromgeving waardoor zij kunnen excelleren.’

Wat hopen jullie dat dit lab jullie opbrengt?

Mirjam: ‘Leuke activiteiten en projecten voornamelijk voor onze eigen leerlingen’. ‘En natuurlijk geïnspireerde medewerkers en docenten’, aldus Lisette. Beide zijn het er over eens dat het bijdraagt aan excellent onderwijs. En hopelijk dat meer leerlingen kiezen voor techniek/MVI.

Bij het Mundus College is de verbouwing van het MVI-lab nog gaande

Zie ook

MVI programma’s voor het basisonderwijs

De MVI-labs zijn een aanvulling op de vier Techlabs in de stad

  • Net als op de Techlabs, gaan de vier MVI-scholen een prikkelend programma aanbieden aan leerlingen van de basisschool om ze kennis te laten maken met en te enthousiasmeren voor techniek.
  • Het lesaanbod, speciaal voor leerlingen met een (voorlopig) vmbo-basis of -kader advies, is in de maak.
  • Streven is om medio schooljaar ʻ22-ʼ23 dit lesaanbod in een pilotversie aan te bieden. Wordt vervolgd!