Over ons

TechCampus Amsterdam

Met de TechCampus Amsterdam (ofwel Sterk Techniek Onderwijs Amsterdam) creëren we een innovatieve leeromgeving die het heden met de toekomst verbindt en waar meer jongeren dan nu hun talenten voor techniek en technologie zullen ontdekken en ontwikkelen. Deze leeromgeving krijgt steeds meer vorm op scholen in Amsterdam, te weten: 30 vmbo-scholen, 6 scholen voor praktijk- en speciaal onderwijs en TASC, dé techniekschool van Amsterdam. We doen dit in nauwe samenwerking met 3 mbo-scholen (MBO College Westpoort, Hout & Meubileringscollege, Mediacollege Amsterdam), het hbo, bedrijven en de gemeente Amsterdam. De ontwikkeling van TechCampus Amsterdam wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap. 

De  doelstelling

Onze doelstelling is om elke leerling in Amsterdam vanaf groep 6 elk jaar een betekenisvolle techniekervaring te bezorgen en kennis te laten maken met technische beroepsperspectieven (op school, bij bedrijven en projecten in de stad). Daarbij willen we leerlingen de kans bieden een state of the art opleiding in techniek en technologie te volgen. TASC (zie de website) wordt het kloppend hart van het techniekonderwijs met de TechCampus – die zich uitstrekt over de hele stad – als bloedsomloop. 

De leerling

De leerling van de TechCampus Amsterdam staat straks midden in de maatschappij en ontdekt de zeven werelden van de techniek in een actuele leeromgeving, waarbij onderwijs op verschillende plaatsen en in verschillende vormen plaatsvindt. Samenwerkingen met bedrijven zorgen voor actuele (onderwijs)vraagstukken en realistische leeromgevingen. Waarbij duurzaamheid, toekomstvisie en een leven lang leren niet alleen mooie termen zijn, maar intrinsiek onderdeel uitmaken van het nieuwe onderwijsconcept. Ouders van (toekomstige) leerlingen zijn en worden actief betrokken bij de keuze voor dit onderwijs en bij de opleidingen.


Het team

Aan de basis van TechCampus Amsterdam staat een team van gedreven professionals: 

 • Directeur TASC & programmamanager TechCampus (STOA): Odilon Romero
 • Projectsecretaris: Pauline Swart
 • LOB (Loopbaan Oriëntatie Begeleiding: Jacques Neefs, projectleider LOB
  Deelprojectleiders:
  Heidi van Cuijk, coördinator PO (primair onderwijs)
  Pieter Niesten, coördinator vmbo-t – Over Y College (NB. tijdelijk niet werkzaam voor STO)
  Jelka Bröcheler, coördinator PRO/VSO – Stichting Orion
  Wendy van den Broek: planning Tech LOB – NexTechnician
  Jorrit van der Vliet: docent VMBO kader & basis | talent ontwikkeling, techniek & PIE – Mundus College
 • MVI (Media, Vormgeving & ICT): Charlotte Hendrickx, projectleider MVI
  Deelprojectleider:
  Robert Goede, bedrijfsmakelaar MVI (NB. In dienst per maart 2023 via/bij MediaCollege) 

Percy Henry, bestuurder Esprit Scholen: 
“Door het bundelen van onze krachten hebben we een bijzondere stap gezet om het techniekonderwijs te vernieuwen en de Amsterdamse leerling een aantrekkelijk toekomstperspectief te bieden.”

Organogram

Initiatiefnemers

De ontwikkeling van de TechCampus Amsterdam geschiedt op initiatief van de volgende schoolbesturen:

De ‘founding parents’ van TASC zijn de bestuurders van Esprit, MSA, OSB en VOvA:

Op woensdag 21 december 2022 tekenden vier schoolbesturen uit Amsterdam een convenant waarin zij samen verantwoordelijkheid nemen voor het succes van de nieuwe techniekschool TASC! Lees meer

TASC komt onder het bevoegd gezag van Esprit Scholen. Bovenstaande vier besturen van voortgezet onderwijs (vo) in Amsterdam die technische profielen voor vmbo aanbieden (op de scholen: Mundus College, Montessori Lyceum Oostpoort, Open Schoolgemeenschap Bijlmer en Bredero Beroepscollege), besloten om hun techniekopleidingen in één school te concentreren. Met de ontwikkeling en komst van deze nieuwe techniekschool TASC, beantwoorden ze aan de grote vraag in Amsterdam naar technisch geschoold personeel. Doel: een eigentijdse, aantrekkelijke opleiding met uitstekende toekomstperspectieven voor jongens en meisjes die graag technisch bezig zijn of affiniteit hebben met techniek.