Over ons

De TechCampus heeft inmiddels al concrete vorm aangenomen. Het is een samenwerking van 30 vmbo-scholen, 6 scholen voor praktijkonderwijs en speciaal onderwijs, 3 mbo-instellingen, veel bedrijven en de gemeente.

Het doel van de TechCampus is om leerlingen van alle vo-scholen en leerlingen uit het primair onderwijs meerdere keren in hun schoolloopbaan te laten kennis maken met actuele techniek en technologie en bijbehorende beroepsperspectieven. Op school, bij bedrijven en op projecten in de stad. De TechCampus strekt zich uit over de hele stad. De TechSchool wordt een centrale speler, misschien wel het kloppend hart. 

Innovatieve leeromgeving
Met de TechCampus Amsterdam creëren we een innovatieve leeromgeving die het heden met de toekomst verbindt en waar meer jongeren dan nu hun talenten voor techniek en technologie zullen ontdekken en ontwikkelen. Deze leeromgeving krijgt de komende tijd vorm op bijna alle vmbo-scholen in Amsterdam, in nauwe samenwerking met het mbo en met bedrijven.

De leerling

De leerling van de TechCampus Amsterdam staat straks midden in de maatschappij en ontdekt de zeven werelden van de techniek in een actuele leeromgeving, waarbij onderwijs op verschillende plaatsen en in verschillende vormen plaatsvindt. Samenwerkingen met bedrijven zorgen voor actuele (onderwijs)vraagstukken en realistische leeromgevingen. Waarbij duurzaamheid, toekomstvisie en een leven lang leren niet alleen mooie termen zijn, maar intrinsiek onderdeel uitmaken van het nieuwe onderwijsconcept. Ouders van (toekomstige) leerlingen zijn en worden actief betrokken bij de keuze voor dit onderwijs en bij de opleidingen.

Het team

Aan de basis van de TechCampus staat een klein team van gedreven professionals: 

  • Lena Euwens, programma manager.
  • Jacques Neefs, projectleider LOB. 
  • Ank Wijnands, projectleider/kwartiermaker TechSchool.
  • Charlotte Hendrickx, projectleider MVI.
  • Dorinde van Helden, communicatie medewerker.

De ontwikkeling van TechCampus Amsterdam geschiedt op initiatief van de volgende schoolbesturen:

Daarbij werken we samen met 30 vmbo-scholen, 6 scholen voor praktijkonderwijs en speciaal onderwijs, 3 mbo-instellingen, veel bedrijven en de gemeente. De ontwikkeling van TechCampus Amsterdam wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap.