Over ons

Met de TechCampus Amsterdam creëren we een innovatieve leeromgeving die het heden met de toekomst verbindt en waar meer jongeren dan nu hun talenten voor techniek en technologie zullen ontdekken en ontwikkelen. Deze leeromgeving krijgt de komende tijd vorm op bijna alle vmbo-scholen in Amsterdam, in nauwe samenwerking met het mbo en met bedrijven.

De leerling

De leerling van de TechCampus Amsterdam staat straks midden in de maatschappij en ontdekt de zeven werelden van de techniek in een actuele leeromgeving, waarbij onderwijs op verschillende plaatsen en in verschillende vormen plaatsvindt. Samenwerkingen met bedrijven zorgen voor actuele (onderwijs)vraagstukken en realistische leeromgevingen. Waarbij duurzaamheid, toekomstvisie en een leven lang leren niet alleen mooie termen zijn, maar intrinsiek onderdeel uitmaken van het nieuwe onderwijsconcept. Ouders van (toekomstige) leerlingen zijn en worden actief betrokken bij de keuze voor dit onderwijs en bij de opleidingen.

Het team

Aan de basis van de TechCampus staat een klein team van gedreven professionals, te weten: 

  • Lena Euwens, programma manager.
  • Jacques Neefs, projectleider LOB. 
  • Ank Wijnands, projectleider/kwartiermaker TechSchool.
  • Charlotte Hendrickx, projectleider MVI.
  • Dorinde van Helden, communicatie medewerker.

Daarbij werken we samen met 20 vmbo-scholen, 3 mbo-scholen, de gemeente Amsterdam en veel bedrijven. De ontwikkeling van TechCampus Amsterdam geschiedt op initiatief van de volgende schoolbesturen:

 De ontwikkeling van TechCampus Amsterdam wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap.