Arbeidsmarktonderzoek: De kansen op de arbeidsmarkt met MVI-profiel

De vier MVI scholen in Amsterdam – met ondersteuning vanuit TechCampus – deden in maart 2021 onderzoek naar de kansen op de arbeidsmarkt met een MVI-profiel. In dit onderzoek werd een beeld geschetst van het profiel Media Vormgeving en ICT en de sectoren ICT & Creatieve Industrie (ICTCI). Gekeken is naar de arbeidsmarkt in het algemeen, zowel lokaal als internationaal en hoe deze aansluit bij het MVI-profiel en vervolg mbo ICT&CI-opleidingen. Naast algehele trends en ontwikkelingen is er ook gekeken naar ‘Toekomstbestendig leren’ en hoe je meiden kunt interesseren voor techniek.

“We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk.” – Jan Rotmans

De bevinden uit het onderzoek zijn de basis voor inhoudelijke keuzes die de vier scholen maken in ons programma. Zo is er een keuze gemaakt voor agile werken en een keuzedeel dat zich meer richt op ICT. In het ontwerpproces is er gewerkt vanuit het uitgangspunt gender neutraal en dit is getoetst met leerlingen. Ook is er heel bewust gekeken naar gender neutrale communicatie en content binnen programma’s en uitingen.