LOB: Loopbaan Oriëntatie en – Begeleiding

Amsterdam Future Proof

De toekomstkansen voor technisch geschoolde vakmensen zijn zeer rooskleurig. En, we hebben heel veel slimme en praktisch geschoolde jongens en meisjes nodig om Amsterdam future proof te maken! In de TechCampus Amsterdam – een samenwerking tussen 20 vmbo-scholen, 3 mbo-instellingen, het bedrijfsleven en de gemeente Amsterdam – kunnen leerlingen op diverse plekken in de stad hun talenten voor techniek en technologie ontdekken!

Laat jouw leerlingen plezier beleven aan technologie en ze kennismaken met een veelheid aan beroepen waarin techniek een belangrijke rol speelt. We bieden allerlei (gratis) activiteiten, van events tot speelse en uitdagende workshops en lesreeksen met altijd een excursiemiddag waarin techniek in de praktijk tot leven komt.

Contact/meer weten over onze LOB programma’s: Mail naar techlobboeken@sto-amsterdam.nl

Burgemeester Femke Halsema nodigt leerlingen uit om een rol te spelen in de transitie naar een duurzame en leefbare stad.

Bekijk al onze LOB programma’s

Primair onderwijs (PO): groep 6 – 8
bezoek techlabs | workshops

Leerlingen in het basisonderwijs ontdekken in één van de vier Techlabs in Amsterdam hoe leuk techniek is, hoe belangrijk en of techniek iets voor hen is.

Voortgezet Onderwijs: vmbo & havo workshops | lessenreeks (onderbouw)

Leerlingen uit de onderbouw vmbo/havo maken kennis met en ervaren zelf de 7 werelden van techniek. Docentenhandleiding en lesbeschrijvingen zijn inclusief.

Technologieroute: vmbo-t, mavo & havo
programma + excursie (bovenbouw)

Een interessante loopbaan oriëntatie in de techniek, waarbij leerlingen werken aan een echte opdracht, op bedrijfsbezoek gaan en een gastles op het mbo krijgen.


Praktijk- en Speciaal Onderwijs
techcarrousel + excursie (bovenbouw)

Tijdens de Tech-Doe-Carrousels (op maat) mogen de leerlingen echte werkzaamheden proberen bij bedrijven, waar ook echte stages & banen beschikbaar voor ze zijn.

Event: E-TECH EXPERIENCE: VO & MBO
workshops & track day (zelfgebouwde EV’s)

Middelbare school leerlingen beleven tijdens de E-Tech Experience te gekke doe-activiteiten op het gebied van Techniek & Technologie. Ze ervaren hoe ze impact kunnen maken door te kiezen voor techniek én ontdekken de rooskleurige loopbaanmogelijkheden die de techniekbranche hen te bieden heeft. Lees meer >>

Event: PET Amsterdam Noord: PO & VO
workshops (groep 7 & onderbouw)

Tijdens Het Promotie Evenement Techniek
(PET) in Amsterdam Noord duiken leerlingen – basisschool (groep 7) én middelbare school (onderbouw) – in de 7 werelden van techniek. Zo ontdekken ze waar ze enthousiast van worden, waar hun interesses liggen en waar ze mogelijk talent voor hebben. Lees meer >>


Loopbaan Oriëntatie Begeleiding

Bovenstaande LOB (Loopbaan Oriëntatie Begeleiding) programma's zijn een onderdeel van het onderwijsplan in het voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). 
Met deze begeleiding krijgen leerlingen meer zicht op hun kwaliteiten, mogelijkheden en drijfveren. Dit helpt hen weer een passende opleiding te kiezen én hun toekomstige loopbaan succesvol te laten verlopen.