LOB: Loopbaan Oriëntatie en – Begeleiding

Amsterdam Future Proof

De toekomstkansen voor technisch geschoolde vakmensen zijn zeer rooskleurig. En, we hebben heel veel slimme en praktisch geschoolde jongens en meisjes nodig om Amsterdam future proof te maken! In de TechCampus Amsterdam – een samenwerking tussen 20 vmbo-scholen, 3 mbo-instellingen en het bedrijfsleven – kunnen leerlingen op diverse plekken in de stad hun talenten voor techniek en technologie ontdekken!

Laat jouw leerlingen plezier beleven aan technologie en ze kennismaken met een veelheid aan beroepen waarin techniek een belangrijke rol speelt. Er zijn speelse en uitdagende workshops en lesreeksen met altijd een excursiemiddag waarin techniek in de praktijk tot leven komt.

Contact/meer weten over onze LOB programma’s: Mail naar techlobboeken@sto-amsterdam.nl

Burgemeester Femke Halsema nodigt leerlingen uit om een rol te spelen in de transitie naar een duurzame en leefbare stad.

Bekijk al onze LOB programma’s

Primair onderwijs (PO)

Leerlingen in het basisonderwijs ontdekken in één van de vier Techlabs in Amsterdam hoe leuk techniek is, hoe belangrijk en of techniek iets voor hen is.

Voortgezet Onderwijs (VMBO/HAVO)

Leerlingen uit de onderbouw vmbo/havo maken kennis met verschillende aspecten van techniek. Docentenhandleiding en lesbeschrijvingen zijn inclusief.


Praktijk Onderwijs (PRO) | Speciaal Onderwijs (VSO)

Onze programma’s voor leerlingen van PRO en VSO scholen bieden we maatwerk. We bieden Tech-Doe-Carrousels waar de leerlingen echte werkzaamheden mogen proberen.

VMBO T | MAVO – Technologieroute

Voor leerlingen vmbo t / mavo bieden 14 actuele onderwijsprojecten die met hun opzet zijn voorbereid op de invulling van het praktijkdeel van de Nieuwe Leerweg.


Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) is een onderdeel van het onderwijsplan in het voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Met deze begeleiding krijgen leerlingen meer zicht op hun kwaliteiten, mogelijkheden en drijfveren. Dit helpt hen weer een passende opleiding te kiezen én hun toekomstige loopbaan succesvol te laten verlopen.