MVI-scholen zetten ICT op de kaart

Sinds schooljaar 2020-2021 werken vier MVI-scholen (Huygens-, Cburg-, Mundus- en Mediacollege) samen om de kwaliteit van het Amsterdamse MVI onderwijs te verbeteren en meer aansluiting te zoeken tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Dit doen ze door te innoveren in de leeromgeving en door meer samenwerking. Deze samenwerking – die door de docenten wordt gewaardeerd met een 8,7! – begint zijn vruchten af te werpen en geeft mooie resultaten, zoals:

  • De ontwikkeling van nieuwe vakken (o.a. het keuzevak ‘Digitale beveiliging’).
  • Aanschaf van state-of-the-art materieel zoals lasersnijders, vr-brillen, UV-printers en de nieuwste camera’s.
  • Onderlinge kennisuitwisseling en meer interessante technologie voor de MVI-labs op de vier scholen.  

Koplopers
De vier scholen zijn intensief gaan samenwerken, ze doen aan kennisuitwisseling en gezamenlijke trainingen. Ze zijn daarmee koplopers van een grotere beweging in het vmbo die erop is gericht het techniek onderwijs in Amsterdam op de kaart te zetten en te beantwoorden aan de grote behoefte aan technisch geschoolde vakmensen.

Dit filmpje geeft een goede impressie van de mooie resultaten die tot stand kwamen door de bundeling van krachten van de vier MVI scholen in Amsterdam.

Voor de zomer (7 juli 2022) bezocht Wethouder Marjolein Moorman het Huygens College waar ze een rondleiding kreeg langs het nieuwe MVI lab- en lokaal vol eigentijdse technologie. Ook ging ze in gesprek met docenten en leerlingen van de vier MVI scholen.