Compilatie kick-off bijeenkomst

3 september 2020 in het Mundus college

bekijk het nu online terug

Nieuwsbrief 2

Compilatie van de kick-off bijeenkomst op 3 september 2020 in de aula van het Mundus College. De volgende Nieuwsbrief verschijnt binnenkort online.

Praktische informatie

Sterk Techniek Onderwijs (STO) is een landelijk ondersteuningsprogramma van het Ministerie van OCW, Stichting Platforms vmbo (SPV) en Platform Talent voor Technologie (PTvT) waarin vanaf januari 2020 wordt gewerkt aan duurzaam, sterk en aantrekkelijk onderwijs in techniek en technologie.