Techschool​

Vier besturen van vo onderwijs in Amsterdam hebben samen het besluit genomen om de technische profielen van het vmbo uit te gaan voeren in een nieuw te bouwen Techschool. De Techschool moet een antwoord geven op de grote vraag in Amsterdam naar technisch geschoold personeel. Daarnaast biedt de Techschool een goede opleiding met toekomstperspectief voor jongens en meisjes die graag technisch bezig zijn of affiniteit hebben met techniek.

Docenten, leerlingen, ouders en medewerkers bedrijven hebben in november een enquête ontvangen met stellingen en kenmerken over de nieuw op te richten Techschool. Met deze enquête werden bouwstenen en ontwerprichtlijnen getoetst die een team van ontwikkelaars en onderzoekers hadden ontleend aan literatuuronderzoek en interviews met jongeren, ouders, docenten en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. De uitkomsten van dit onderzoek zijn vastgelegd in een rapport dat het onderwijskundig fundament voor de Techschool beschrijft. Het rapport is richtingwijzer en toetsingskader voor de ontwikkeling van het curriculum en de inrichting van de TechSchool Amsterdam.

De voorbereidingen voor de nieuwe Techschool zijn inmiddels in volle gang. Het rapport beschrijft het “wat” en “waarom” van een andersoortige Techschool. Inmiddels is Ank Wijnands als kwartiermaker aangetrokken. Samen met docenten van de 4 vmbo scholen die nu nog de techniek profielen uitvoeren, zijnde het Mundus College, Bredero Beroepscollege, Montessori Lyceum Oostpoort, Open Schoolgemeenschap Bijlmer, samen met het mbo en met bedrijven werkt zij een nieuw innovatief en aantrekkelijk curriculum uit. Een belangrijk uitgangspunt voor het curriculum zijn doorlopende leerroutes met het mbo en betekenisvol leren. Betekenisvol leren wil zeggen dat de jongeren ontdekken hoe techniek overal in hun dagelijks leven een rol speelt. Betekenisvol wil ook zeggen dat jongeren de betekenis leren herkennen van techniek in de maatschappij en bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, zoals bijvoorbeeld de energietransitie of het streven om hun ouders en grootouders zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, maar ook uitstootvrij vervoer op maat.

De gemeente Amsterdam heeft toegezegd dat er een nieuwe school gebouwd gaat worden in het Hamerkwartier in Noord, goed bereikbaar voor de leerlingen. Momenteel wordt gewerkt aan de verdere uitwerking van de organisatie van de Techschool en de pilot programma’s in leerjaar 21/22.