Nieuws overzicht

Leerlingen bouwen duurzaam huis met groene uitvinding

Eind juni vond De Techwedstrijd plaats op diverse basisscholen in Amsterdam. Een greep uit de duurzame uitvindingen: een rad dat het regenwater opvangt of een schommelstoel, die beide energie opwekken. Of het idee dat de lift in huis zijn energie haalt uit de crosstrainer, waarop iemand elders in huis lekker aan het sporten is.

MVI-scholen zetten ICT onderwijs op de kaart

Donderdag 7 juli 2022 bezocht Wethouder Marjolein Moorman van 15.00 tot 16.00 uur het Huygens College, een vmbo-school voor Media en Ondernemen in Amsterdam. Ze kreeg een rondleiding langs het nieuwe MVI (Media, Vormgeving en ICT) lab – en lokaal vol eigentijdse technologie, waarbij ze in gesprek ging met docenten en leerlingen van de vier MVI scholen.

De TechSchool in wording

Vanaf 1 augustus 2023 start in Amsterdam Noord de nieuwe TechSchool. Dit wordt dé vakschool voor vmbo-leerlingen basis- en kaderberoepsgericht van 12 tot 16 jaar. Ook is een licentie aangevraagd voor de Theoretische Leerweg (TL) ofwel Nieuwe Leerweg met de richting Technologie en Toepassing. Daarmee wordt de TechSchool een brede vmbo school die leerlingen optimaal voorbereidt op alle middelbare technische beroepsopleidingen.

Bekijk al onze LOB programma’s

De toekomstkansen voor technisch geschoolde vakmensen zijn zeer rooskleurig. En, we hebben heel veel slimme en praktisch geschoolde jongens en meisjes nodig om Amsterdam future proof te maken! In de TechCampus Amsterdam – een samenwerking tussen 20 vmbo-scholen, 3 mbo-instellingen en het bedrijfsleven – kunnen leerlingen op diverse plekken in de stad hun talenten voor …

Bekijk al onze LOB programma’s Lees verder »

Bèta&Tech Experience

De Bèta&Tech Experience is tot stand gekomen door een samenwerking van verschillende scholen, overheid en bedrijfsleven in Noord-Holland. Het is een interactieve en spannende techniekbeleving waarin de toekomstige bewoners van het huis van Alvara (de leerlingen) de hoofdrol spelen. Dit programma, inclusief voorbereidende- en reflectie les en techniek escape room, is speciaal ontwikkeld voor de …

Bèta&Tech Experience Lees verder »

Vmbo-leerlingen verdiepen zich in de energietransitie

Vanaf deze week krijgen leerlingen van Amsterdamse vmbo-scholen lessen in duurzame techniek. De jongeren gaan de komende weken ontdekken hoe techniek en technologie een rol spelen in het verduurzamen van de stad.

LOB

Onder Loopbaan oriëntatie en -begeleiding (LOB) verstaan we het geheel van begeleiding en activiteiten waarmee de school jongeren tijdens hun middelbare opleiding ondersteunt in de oriëntatie op beroepen en vervolgopleidingen. Het ontdekken van eigen kwaliteiten en interesses en daarover praten met hun ouders is cruciaal. Wij streven naar een Amsterdam waar elk kind de opleiding krijgt die past bij zijn/haar talenten, waarbij het techniekperspectief iedereen bekend is en minimaal als gelijkwaardig aan andere perspectieven wordt gezien.

MVI

De profielen Media Vormgeving en ICT (MVI) worden in Amsterdam op vier vmbo-scholen aangeboden en blijven daar ook. Dat zijn het Mediacollege van Amsterdam, het Huygens College, het Mundus College en het Cburg College.  Maar het curriculum en de leeromgeving worden aangepast aan ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en ook gaan de scholen meer samenwerken. Daartoe hebben docenten en schoolleiders samen een gemeenschappelijk visiedocument opgesteld en een investeringsagenda. De vier vmbo-scholen delen de volgende uitgangspunten: